ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਰਸ, ਮਿਤੀ 20.10.2018 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ:
ਬੀ.ਐਡ.
ਐਮ.ਲਿਬ.
ਬੀ.ਲਿਬ.
ਐਮ.ਏ. (ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ)
ਐਮ.ਏ. (ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀ)
ਐਮ.ਏ. (ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ)
ਐਮ.ਏ. (ਵੂਮੈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼)
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Admission to ALL approved courses including
B.Ed.
M.Lib.
B.Lib.
M.A. Journalism and Mass Communication
M.A. Sociology
M.A. Public Administration
M.A. Women Studies
is open till 20-10-2018.
This is the last and final chance to take admission in courses being run by the department.

NEW

  • Note:-
    ਨੋਟ
    :-
  • Notice regarding Golden Chance NEW
  • Ref. UGC Distance Education Bureau letter F.No. 1-9/2018 (DEB-I) dated 23rd February, 2018 the Degrees/Diplomas/Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by the erstwhile DEC/UGC, in conformity with UGC Notification on Specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degree/Diploma/Certificate of the traditional Universities/Institutions in the country.