1. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ    Instructions for Examination

 2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ    Download Question Paper

 3. Click here to view Roll Number of first semester of all courses
 4. ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿੱਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  You have to write your Roll No. on answer-sheet in online examination. so there is no need to download admit card.

 5. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ     https://youtu.be/6R7Lv-LTYuE
  Click here to view Video regarding online examination December 2020   https://youtu.be/6R7Lv-LTYuE

 6. PCP Schedule

 7. Important Notices

 8. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ (ਸਮੈਸਟਰ/ਸਾਲਾਨਾ) ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
  ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ
  ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾ
  08/12/2020 31/01/2021
  ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ, ਪੰਜਵਾਂ
  08/12/2020 15/12/2020
  ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਰਸ 01/02/2021 16/02/2021

  ਨੋਟ: -
  1.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅੱਸਐੱਸਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2.ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।


 9. ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ   Post Matric Scholarship New
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ  15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ www.scholarships.punjab.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  Last Date has been extended upto  15 Feb 2021 to apply for Dr. BR Ambedkar SC Post Matric Scholarship (www.scholarships.punjab.gov.in) for Fresh and Renewal Students. Apply immediately. Ignore, if already applied.

 10. ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21    
  Prospectus Session 2020-21

 11. Ref. UGC Distance Education Bureau letter F.No. 1-9/2018 (DEB-I) dated 23rd February, 2018 the Degrees/Diplomas/Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by the erstwhile DEC/UGC, in conformity with UGC Notification on Specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degree/Diploma/Certificate of the traditional Universities/Institutions in the country.